<div align="center"> <h1>Program do oceny opisowej w klasach 1-3</h1> <h3>Ocena opisowa, program za ciebie wypisuje świadectwa i karty ocen, program do oceny opisowej.</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.ocenaopisowa.republika.pl" rel="nofollow">www.ocenaopisowa.republika.pl</a></p> </div>